Добровільне медичне страхування


При настанні страхової події Страхувальник зобов'язаний:

  1. Звернутися в компанію, що Асистує, за телефоном, який зазначений в Договорі страхування, для одержання медичної допомоги, передбаченою Програмою страхування.
  2. Якщо буде потреба одержання медичної допомоги в Установі охорони здоров'я, не передбаченому Договором страхування, погодити це зі Страховиком (Асистуючою компанією) до одержання даної допомоги, якщо інше не передбачено Договором страхування.
  3. У випадку якщо медична допомога оплачена Застрахованою особою самостійно, надати Страховикові всю необхідну інформацію й документи, що підтверджують причини настання випадку, розмір понесених витрат і причину самостійної оплати послуг у випадку якщо одержання цих послуг не було погоджено з Асистансом.

Перелік документів, необхідних для одержання страхової виплати:

  1.  Заява на виплату.
  2. Документи, що підтверджують факт і причини настання страхової події, розмір понесених витрат:
  • первинна медична документація (лікарський висновок, копії рецептів, довідка медичної установи, виписка з історії хвороби або амбулаторної карти, листок тимчасової непрацездатності та ін.);
  • платіжні документи (рахунки медичних і фармацевтичних установ; чеки, квитанції, що підтверджують факт оплати).