Страхування майна


При настанні страхової події по будь-якому ризику Страхувальник зобов'язаний:

  1. Повідомити Страховика в письмовій формі протягом 2 робочих днів про настання страхового випадку з зазначенням переліку ушкодженого або знищеного майна, з зазначенням його вартості й страхової суми.
  2. Негайно заявити в компетентні органи (правоохоронні органи, пожежну або аварійну службу й т.п.).
  3. Зберігати картину збитку до прибуття представника Страховика, за винятком випадків, що вимагають безпеки або необхідності зменшення збитку.
  4. Надати Страховику всю необхідну інформацію й документи про страхову подію, можливість проводити розслідування обставин, причин страхової події.
  5. Вживати заходів для зменшення збитку, заподіяного внаслідок настання страхової події.
Перелік документів, необхідних для здійснення страхового відшкодування:

  1. Заява на виплату з зазначенням докладного переліку ушкодженого або знищеного майна, його вартості.
  2. Документи, отримані з компетентних органів (гідрометеослужби, пожежної або аварійної служб, міліції, судових органів та ін.) про місце, час, причини та інші обставини нанесення збитків.
  3. Документи, що підтверджують розмір збитку (бухгалтерські документи, кошториси, калькуляції на необхідні ремонтні роботи та ін.).
  4. Акт експертизи, що організує й проводить за свій рахунок Страховик.